Αυτοκίνητο

Ελάχιστος χρόνος αποθήκευσης για ένα όχημα, ένας μήνας

80€*
μήνας

*Για τη φύλαξη/αποθήκευση άλλων πραγμάτων ή περισσοτέρων οχημάτων η τιμή καθορίζεται κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Κλείσε την θέση σου

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ